تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

طراحی فرم در کلیک ویو

همیشه این ذهنیت وجود دارد که کار سیستم های گزارش گیری یا داشبورد سازی ، نمایش داده به شکل های گوناگون  و تحليل اطلاعات هست آیا می توان از طریق این ابزارها داده هم جمع آوری کرد؟!!! يعني فرمي براي جمع آوري اطلاعات در محيط سيستم گزارش گيري داشت .

اگر سازمانی داشته باشید که در مکان های مختلف شعبه هایی دارد و هر کدام از شعبات برای خودشان داده نگهداری می کنند و شمامی خواهید به داده های آنها دسترسی داشته باشید تا داشبورد پیاده سازی کنید برای دسترسی به داده ها  چه راه حل هایی وجود دارد؟

 1) می توان سایتی طراحی کرد تا کاربران از جاهای مختلف وارد سایت شوند و داده هایشان را وارد کنند؟

 2) می توان يك فايل اكسل در اختيار شركت ها و زير مجموعه ها قرار داد تا بتوانند اطلاعاتشان را وارد كنند و در نهايت به سازمان ارسال كنند و...

در نهایت آیا این ها  از بهترین راه حل های موجود هستند ؟!

 با یک مقدار خلاقیت می توانید از طریق کلیک ویو داده جمع آوری کنید (البته باید با اسکریپت نویسی آشنا باشید و همچنین نحوه ذخیره کردن اطلاعات در فایل (QVD)

مثال فوق داده هایی یک سری دانشجو را جمع آوری می کند گزارشاتی را نیز بر مبنای آن پیاده سازی می کند.

 

Technical Brief - Loading data into Input Boxes.zip (1,009/67 kb)

پیاده سازی تایم شیت در کلیک ویو

پیاده سازی یک Timesheet یا Calendar با امکان  اینکه کاربر ماه را به جلو یا عقب ببرد و همچنین نمایش  عنوانی در تقویم  ، این عنوان یا توضیح می تواند وظایف پرسنل یا کارهایی که باید در آن تاریخ نمایش داده شود باشد.

شایان ذکر است با یک تغییر کوچک می توان به صورت تقویم شمسی هم استفاده کرد.

TimeSheet.rar (177/84 kb)