تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی تایم شیت در کلیک ویو

پیاده سازی یک Timesheet یا Calendar با امکان  اینکه کاربر ماه را به جلو یا عقب ببرد و همچنین نمایش  عنوانی در تقویم  ، این عنوان یا توضیح می تواند وظایف پرسنل یا کارهایی که باید در آن تاریخ نمایش داده شود باشد.

شایان ذکر است با یک تغییر کوچک می توان به صورت تقویم شمسی هم استفاده کرد.

TimeSheet.rar (177/84 kb)

آشنایی با نمودار ها -قسمت 4 - نمودار آبشاری Waterfall Chart

نمودار آبشاری، نموداری فوق العاده کاربردی در فعالیتهای کسب و کار است که عمده استفاده آن به این دلیل است که امکان نمایش جزییات یک کل به تفکیک مورد نیاز را میدهد.

با این نمودار شما می توانید به راحتی نحوه حاصل شدن نتیجه نهایی در یک زنجیره محاسباتی را ببینید.

در نمودار آبشاری رنگ ها نشان دهنده افزایش یا کاهش در مقدار مورد نظر هستند. در نمودار بالا رنگ سبز نشان دهنده افزایش در مقدار مورد نظر، قرمز نشان دهنده کاهش و ستون های خاکستری حاصل جمع میانی هستند که نشاندهنده نتیجه کاهش یا افزایش در مراحل قبل است.