تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

استفاده از افزونه Media Box برای نمایش تصویر ، فیلم ، صفحات وب و ... در کلیک سنس

از طریق این افزونه می توانید تصویر ، فیلم ، صفحات وب را به داشبورد های کلیک سنس اضافه کنید .

از طریق این افزونه می توانید اطلاعات زیر را به داشبورد اضافه کنید.

  • HTML (+CSS)
  • Image from Url
  • Image from Library
  • Video
  • Web sites
مثال اطلاعات تکمیلی در کلیک سنس

استفاده از Mashup در کلیک سنس

یکی از امکانات فوق العاده جالب در کلیک سنس ساختن Mashup هست .

از طریق Mashup می توانید سایت هایی را پیاده سازی کنید که بدنه ی آن ها نمودار ها وفیلتر های داشبوردتان باشد .

در واقع کاربر نهایی یک سایت را مشاهده می کند با لوگو و بنر و چیدمان خاص.

نکته ای که حایز اهمیت است این است که شما می توانید داشبورد هایتان را داخل یک برنامه تحت وب نیز جانمایی کنید.

در ادامه چند نمونه از Mashup ها را مشاهده می کنید. 

http://sense-demo.qlik.com/demos/sneakers/index.html

https://webapps.qlik.com/indian-migration/index.html

برای مثال های بیشتر لینک زیر را مشاهده کنید .

https://demos.qlik.com/qliksense