تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی نمودار گانت چارت در کلیک ویو

به طور پیش فرض در کلیک ویو 13 چارت وجود دارد اما می توان از ترکیب چارت ها یا با استفاده از امکانات پیشرفته چارت ها ، چارت های دیگری را نیز پیاده سازی کرد

در مثالی که ارسال می شود از طریق  نمودار ستونی و از قسمت Bar Offset ما گانت چارت پیاده سازی کردیم

برای پیدا کردن فاصله زمان ها هم از تابع Interval استفاده کردیم

GanttChart.rar (150/72 kb)

پیاده سازی فرمول از پیش تعریف شده در کلیک ویو

آیا تا حالا خواسته اید که یکسری فرمول از پیش تعریف شده در دیتابیس را به صورت داینامیک روی چارت پیاده سازی کنید ، یعنی خود کاربر تصمیم بگیرید که چه بعدی و چه فرمولی در گزارشات نمایش داده شود .مثالی که ارسال می شود نحوه ی پیاده سازی آن را بیان می کند

FunctionDefine.rar (173/02 kb)

برطرف کردن مشکل Trellis در کلیک ویو

یکی از مشکلاتی که کلیک ویو در حالت نمایش به صورت  Trellis دارد عدم نمایش مقدار برای هر آیتم می باشد ، در مثال زیر از برگه Dimension برای برطرف کردن این مشکل استفاده شده است.

با استفاده از Trellis می توان آرایه ای از چارت ها داشته باشیم .در کلیک ویو و از برگه Dimension مربوط به Chart ها می توانیم Trellis را تنظیم کنیم

Trellis.rar (173/90 kb)

آشنایی با نمودارها - قسمت 2- نمودار پراکندگی Scatter Chart

يكي از چالش هاي اساسي حوزه ي سلامت شناسايي عامل تعيين كننده ي مقدار منابعي ست كه كشور براي مراقبت هاي

سلامت اختصاص مي دهد. اغلب اوقات سهم هزينه هاي درماني و بهداشتي از توليد ناخالص داخلي (GDP (در كشورهاي توسعه

يافته بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته است. سهم و اهميت GDP در نوسانات هزينه هاي سلامتي در ميان كشورها يا مناطق

مختلف در طراحي سياست ها در بخش سلامت مهم است

پس نموداری مانند پراکندگی می تواند این اقلام آماری را در که در حالت عادی رابطه ای با هم ندارد اما از یک دیدگاه با هم رابطه ی مستقیم دارند را نمایش دهديعني هر چه توليد ناخالص ملي بالا رود ميزان اميد به زندگي هم بالا خواهد رفت

 

Scatter Chart

ScatterChart.rar (219/53 kb)