تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

خدمات

  • طراحی داشبورد
   • سیستم های مالی
   • منابع انسانی
   • فروش و....
  • آموزش سیستم های Self Service BI
   • Qlikview
   • QlikSense
   • Power BI
   • Tableau
  • مشاوره در طراحی انباره داده ، پیاده سازی داشبورد و ...
  • فروش نرم افزار و لایسنس کلیک ویو (QlikView)
  • فروش لایسنس کلیک ویو پابلیشر (QlikView Publisher)
  • فروش نرم افزار و لایسنس کلیک سنس (Qlik Sense)
  • فروش نرم افزار و لایسنس گزارش ساز NPrinting
  • فروش نرم افزار و لایسنس QlikView Expressor
  • فروش لایسنس Qlikview WebParts
  • فروش لایسنس Qlikview Workbench
  • فروش لایسنس جهت اتصال به منابع مختلف
   • Qlik EssBase
   • Google BigQuery
   • Salesfoce
   • SAP