تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

درباره ما

هدف نهايي تمامی ابزار هاي BI،  کمک به کاربران نهایی جهت تصمیم گیری هوشمندانه تر می باشد. اما اگر تنها اعداد دیروز ملاک کار باشد، آيا بينش ايجاد شده می تواند  موثر باشد؟

زمانی که همه چیز در کسب و کار در حال حرکت در لحظه مي باشد، ابزار استفاده شده به عنوان  اهرم کسب بینش دقيق نسبت به سازمان،  الزاما"باید سریعتر حرکت کند. خواست شرکت برای پیش بینی روند آینده، درک بهتر از مشتریان خود و یا کمک به تسهيل فرايند تصمیم گیری استراتژیک، نياز به ابزار تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات دارد که می تواند از داده های قدیمی خود جهت ارائه مجموعه ارزشمندی از سرنخ ها و بینش های جدید استفاده کند، دارد.

 

در حالی که توانایی پیش بینی روند و تحلیل آن هنوز یک موضوع جدید برای بسیاری از شرکت ها است، تکنولوژي های پوشش دهنده آن در حال حاضر در دسترس می باشند.

به همین منظور ما هم با داشتن ابزار "تکنولوژی" و تبدیل اطلاعات به دانش "دانش" و با فرایندهای مدیریتی "مدیریت" سازمان ها و شرکت ها را به سود و تصمیم خواهیم رساند.