تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دوره ها

دوره های برگزار شده

برگزاری دوره های آموزشی طراحی داشبوردهای مدیریتی (  Power BI , Qlikview , QlikSense , Reporting Service)

 • سازمان بنیاد مستضعفان (دوره کلیک ویو)
 • شرکت دخانیات ( دوره کلیک ویو)
 • بیمه سرمد ( دوره کلیک سنس)
 • شهرداری تهران ( دوره کلیک ویو)
 • وزارت نفت ( دوره کلیک ویو)
 • بیمارستان میلاد ( دوره کلیک سنس)
 • آب و فاضلاب استان تهران ( دوره کلیک سنس)
 • گروه بهداشتی فیروز ( دوره کلیک ویو)
 • شرکت اک تک تکنولوژی کیش اصفهان ( دوره پاور بی آی)
 • پوشاک جین وست  ( دوره کلیک سنس)
 • هلدینگ یزدباف (تجمیع سازی داده SSIS )
 • کمیته امداد امام خمینی ( دوره کلیک سنس )