تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دوره های برون سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های Self Service BI

 • سازمان بنیاد مستضعفان (آموزش کلیک ویو)
 • شرکت دخانیات (آموزش کلیک ویو)
 • بیمه سرمد (آموزش کلیک سنس)
 • شهرداری تهران ( آموزش کلیک ویو)
 • وزارت نفت ( آموزش کلیک ویو)
 • بیمارستان میلاد ( آموزش کلیک سنس)
 • آب و فاضلاب استان تهران ( آموزش کلیک سنس)
 • گروه بهداشتی فیروز (آموزش کلیک ویو)
 • شرکت اک تک تکنولوژی کیش اصفهان (آموزش پاور بی آی)
 • پوشاک جین وست  (آموزش کلیک سنس)
 • هلدینگ یزدباف (تجمیع سازی داده SSIS )
 • کمیته امداد امام خمینی ( آموزش کلیک سنس )