تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دوره های برون سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های Self Service BI

  • سازمان بنیاد مستضعفان
  • شرکت دخانیات
  • شهرداری تهران
  • وزارت نفت
  • بیمارستان میلاد
  • آب و فاضلاب استان تهران
  • گروه بهداشتی فیروز