تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

Advanced Qlikview

 

 

کلیک سنس (QlikSense) ابزاری کاربر پسند برای تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات است که می تواند فرصت تولید سریع گزارش های شخصی و داشبورد  بسیار دقیق را در اختیار کاربران  قرار می دهد.  کسب و کار هایی که به دنبال یک راهکار کامل جهت کشف حجم عظیمی از داده ها و بازیابی و مرور مفید آن همراه با بینش و کیفیت بالا هستند مطمئنا کلیک سنس (Qlik Sense) را دوست خواهند داشت.

کلیک سنس (Qlik Sense) ایده آل برای سازمان های کوچک و بزرگ و حتی توسعه دهندگان حرفه ای که به صورت مستقل کار می کنند، بوده و کمک می کند تا کاربران حس کاملی از داده های خود پیدا کرده و به بینش بیشتر همراه با فرصت ها جدید در هر نوبت مرور اطلاعات، دست یابند.

کلیک سنس (Qlik Sense) فقط یک نسخه جدید از کلیک ویو (QlikView) نیست و در واقع ابزاری کاملا” متفاوت است. اما هنوز هم شباهت بسیاری بین دو محصول وجود دارد.

 

پیش نیاز : دوره آموزش ساخت داشبوردهای مدیریت با استفاده از ابزار QlikView

مدت دوره :39  ساعت

مدت زمان برگزاری مباحث پیشرفته کلیک ویو : 29 ساعت

مدت زمان برگزاری مباحث  کلیک سنس : 10 ساعت

سرفصل های دوره :

         طراحی نمودارهای

        Gantt Chart

        Waterfall Chart

        Burndown Chart

        Heat Map Chart

        Map

        Share Of Total Chart

        Straight Table

        Grid Chart

        Pareto Chart

        پیاده سازی داشبورد  از روی شاخص های مالی

        پیاده سازی داشبورد از روی  شاخص های مربوط به مشتری

        پیاده سازی داشبورد از شاخص های مربوط به بازار و بازاریابی

         کلیک سنس

   Module 1 – Qlik Sense Introduction & Installation

       What is QlikSense?

        Comparing Qlik Sense Desktop with Qlik Sense

        Installing Qlik Sense Desktop

        How Qlik Sense varies from QlikView?

        Starting with QlikSense Desktop

        Opening an app with QlikSense

        QlikSense Architecture

Module 2 – Starting QlikSense

        Navigating in the user interface

        Data Manager

        Data Load Editor

        Data Model Viewer

        Interacting with the user interface

        Creating apps and Visualizations

        Structuring an app with Sheets

Module 3 – Designing Visualizations

        Different type of Visualizations

        Dimensions and Measures in a CHART

        When to use and What Chart to Use

        Selections in a Visualization

        Settings and Properties of each Visualization

Module 4 – Using Expressions in Visualization

        Expressions , Functions and Variables

        Working with Expression Editor

        Using Functions in Charts

        Using Variables in Expressions

        Set Analysis and Set Expressions

        Working with Master Items

Module 5 – Manage Data

        Adding data from files and databases

        Loading data with the data load script

        Data Connections

        Various types of Data loads

        Profile Data with QlikSense

        Troubleshooting

Module 6 – Creating a Data Model

        Qlik Sense Data Architecture

        Creating Star and Snowflake schemas

        Use of Joins, Keeps, Concatenate etc..

        Understanding QVD layer

        Working on synthetic keys and circular references.

Module 7 – Advanced Data Modelling

        Qlik Sense Star Schema

        Link Table

        Dimensions Table

        Master Calendar

        Optimizing data models

        Best Practices of Data Modelling

Module 8 – Collaborate in QlikSense

        Data Storytelling

        Publishing

        Exporting and Printing

        Advanced Scripting and Chart Functions

        Qlik Tips and Techniques