تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

کتاب

کتاب کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری 

برای تهیه کتاب "کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری" می توانید کتاب فوق را ، از موسسه فراتر از دانش (FAD.IR)  یا از کتابفروشی محسن یا الیاس در خ انقلاب اقدام به تهیه نمایید.

همچنین می توانید از سایت رایابوک به صورت اینترنتی نیز تهیه نمایید.

https://rayabook.net/bookid/24385