تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

کتاب

کتاب مرجع شاخص های کلیدی عملکرد سازمان

برای دریافت کتاب به صورت پست یا پیک می توانید آدرس دقیق خود را به شماره 09122885139 پیامک نمایید

کتاب کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری 

برای تهیه کتاب "کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری" می توانید کتاب فوق را ، از موسسه فراتر از دانش (FAD.IR)  یا از کتابفروشی محسن یا الیاس در خ انقلاب اقدام به تهیه نمایید.

همچنین می توانید از سایت رایابوک به صورت اینترنتی نیز تهیه نمایید.

https://rayabook.net/bookid/24385