تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

آشنایی با نمودار ها -قسمت 4 - نمودار آبشاری Waterfall Chart

نمودار آبشاری، نموداری فوق العاده کاربردی در فعالیتهای کسب و کار است که عمده استفاده آن به این دلیل است که امکان نمایش جزییات یک کل به تفکیک مورد نیاز را میدهد.

با این نمودار شما می توانید به راحتی نحوه حاصل شدن نتیجه نهایی در یک زنجیره محاسباتی را ببینید.

در نمودار آبشاری رنگ ها نشان دهنده افزایش یا کاهش در مقدار مورد نظر هستند. در نمودار بالا رنگ سبز نشان دهنده افزایش در مقدار مورد نظر، قرمز نشان دهنده کاهش و ستون های خاکستری حاصل جمع میانی هستند که نشاندهنده نتیجه کاهش یا افزایش در مراحل قبل است.

 

Loading