تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی تحلیل چگونگی با استفاده از Slider

مقدمه

همانطور که در پست قبل توضیح داده شد، روش "چه می شود اگر...؟" (What-If analysis) روشی است که در آن به میتوان تغییرات احتمالی را پیش از وقوع شبیه سازی و و نتایج آن ها را بررسی نمود. این تحلیل به واسطه ریسک کم یکی از کاربردی ترین تحلیل ها در زمینه پیش بینی نتایج تصمیم گیری می باشد. همچنین امکان تحلیل در لحظه طیف وسیعی از سناریو ها را با استفاده از داده های موجود در پایگاه داده را فراهم می نماید.

پیاده سازی

با استفاده از کد زیر یک straight table بسازید که در آن  محصول یک بعد و باقی field ها expression باشند.

//kmt.ir
Products:
LOAD * INLINE [
  محصول, قیمت واقعی, قیمت فروش
  لپ تاپ, 4500, 4820
  موبایل, 1405, 1650
  یخچال, 10000, 9500
  تلویزیون, 23000, 23560
  ماشین لباس شویی, 18000, 18750
];

میخواهیم با کم و زیاد کردن حاشیه سود (profit margin) قیمت مناسبی برای فروش محصول مشخص کنیم . به این منظور می بایست یک متغییر برای ذخیره مقدار حاشیه سود مشخص شده توسط slider ایجاد کنیم.

سپس slider را با تنظیمات زیر ایجاد می کنیم.

اکنون expression زیر را در برای بدست آوردن قیمت مناسب فروش به ازای هر حاشیه سود به Straight table اضافه می کنیم

round(100*([قیمت فروش])/(100-vProfitMargin)) 

همانطور که ملاخظه می کنید قیمت فروش به ازای هر مقدار حاشیه سود در جدول محاسبه می شود.

 

Loading