تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی نمودار هرمی Pyramid Chart

مقدمه

در این مطلب قصد داریم نحوه پیاده سازی نمودار هرمی یا نمودار هرم جمعیتی را که در اینجا توضیح داده شده بود مورد بررسی قراردهیم. این نمودار به صورت پیش فرض در Qlikview تعبیه نشده ولی با استفاده از نمودار میله ای میتوان این نمودار را ایجاد نمود. در این مثال می خواهیم هرم جمعیتی را بر اساس سن و جنسیت ایجاد کنیم اگرچه این نمودار را میتوان برای موارد دیگری همچون فروش، محصولات و ... نیز به کار برد.

پیاده سازی

نحوه کار به این صورت است که میخواهیم یک نمودار میله ای با یک بعد و دو فرمول (expression) ایجاد کنیم (یکی برای مرد ها و یکی برای زن ها) که هرکدام با یک رنگ مشخص خواهند شد.

پس ابتدا داده های زیر را بارگذاری می کنیم.

//http://www.kmt.ir/
AgeGender:
LOAD * INLINE [
  بازه, مرد, زن
  100 ساله, 7.247, 16 .989
  95 تا 99 ساله, 31.529, 66.806
  90 تا 94 ساله, 114.964, 211.595
  85 تا 89 ساله, 310.759, 508.724
  80 تا 84 ساله, 668.623, 998.349
  75 تا 79 ساله, 1.090.518, 1.472.930
  70 تا 74 ساله, 1.667.373, 2.074.264
  65 تا 69 ساله, 2.224.065, 2.616.745
  60 تا 64 ساله, 3.041.034, 3.468.085
  55 تا 59 ساله, 3.902.344, 4.373.875
  50 تا 54 ساله, 4.834.995, 5.305.407
  45 تا 49 ساله, 5.692.013, 6.141.338
  40 تا 444 ساله, 6.320.570, 6.688.797
  35 تا 39 ساله, 6.766.665, 7.121.916
  30 تا 34 ساله, 7.717.657, 8.026.855
  25 تا 29 ساله, 8.460.995, 8.643.418
  20 تا 24 ساله, 8.630.227, 8.614.963
  15 تا 19 ساله, 8.558.868, 8.432.002
  10 تا 14 ساله, 8.725.413, 8.441.348
  5 تا 9 ساله, 7.624.144, 7.345.231
  0 تا 4 ساله, 7.016.987, 6.779.172
];

پس از آن با راست کلیک کردن در فضای خالی صفحه، از منوی New Sheet Objects  چارت ها را انتخاب نموده و از میان آن ها نمودار میله ای را انتخاب کرده و روی Next  کلیک می کنیم. در صفحه  dimension ستون بازه را به عنوان بعد انتخاب میکنیم.

پس از آن در صفحه expression دو expression تعریف میکنیم. برای آقایان این فرمول به صورت =Sum(مرد)  و برای خانم ها به صورت =Sum(زن)*-1  خواهد بود. همینطور برای هردو یک عنوان (Lable) نیز تعریف می کنیم.

پس از آن برای هردوی این فرمول ها تیک Values on Data Points را می زنیم.  اکنون به صفحه sort  رفته و مرتب سازی را بر اساس متن و به صورت Z > A انتخاب می نماییم.

 در منوی style تنظیمات را به صورت زیر انجام می دهیم.

پس از آن به تب Axes رفته و گزینه Hide Axes را فعال می کنیم. در نهایت به تب Number رفته و برای هر دو فرمول عبارت #,##0;#,##0 را جایگزین می کنیم. سپس بر روی گزینه Finish کلیک میکنیم. نمودار هرم جمعیتی شما آماده است!

پیاده سازی نمودار هرمی Pyramid Chart

فایل آماده این نمودار را می توانید از اینجا دانلود نمایید

Loading